painting

Добре дошли в курса за електронно обучение REGENERART

Въведение

Електронното обучение REGENERART е самообучителен курс за учители и преподаватели, които се интересуват от ангажирането на ученици от средните училища (14 до 19 години) в преосмисляне на половите роли и стереотипи като начин за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, особено срещу жени и момичета (GBVAW). Курсът ще отнеме от 10 до 15 часа, като ще се използват различни видове учебни материали (видеоклипове, илюстрации, упражнения...).

Курсът, също така, предоставя допълнителни ресурси, включително кратко ръководство, за подпомагане на учителите и преподавателите при пренасянето на наученото в практически образователни дейности с млади хора, за да развият критичното си мислене, когато става въпрос за анализиране на взаимоотношенията между мъжете и жените, ролите на половете и социалните и културни очаквания към по-равностойно и приобщаващо общество, свободно от насилие и дискриминация.

Курсът позволява на потребителите да следят напредъка си в раздела „Моето обучение” в потребителския профил и да получат сертификат след завършване на модулите.

В края на курса за електронно обучение REGENERART обучаемите ще могат да:

 

Please log in / register to have access

Forgot your password?

Not registered yet? Sign up

logo
logo_europe